Mijn achtergrond

Eigenlijk heb ik altijd al iets gehad met de huid. Niet zozeer de fascinatie voor het orgaan
zelf, maar meer de aanraking ervan. Wat dat met je doet.

In 2002 ben ik met veel enthousiasme begonnen aan de opleiding huidtherapie aan de
Hogeschool Utrecht. Voor een Limburgse was dat wel even wennen. Toch heb ik de
opleiding goed doorlopen en ben ik in 2006 afgestudeerd.

In datzelfde jaar ben ik mijn eigen praktijk voor huid- en oedeemtherapie gestart.
Beetje bij beetje groeiden mijn netwerk en mijn praktijk, tot ik werkzaam was op
3 locaties; Heerlen-Noord, Heerlen-Zuid en Simpelveld.

In 2011 kwam best een grote droom uit: een praktijk aan huis. Veel mogelijkheden, alles
bij de hand, ruimte voor eigen ideeën en wensen. Sinds 2014 ben ik alleen nog vanuit
deze praktijk werkzaam.

Omdat ik het belangrijk vind om op de hoogte te zijn en te blijven van de dingen die er
op mijn vakgebied gebeuren, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor
huidtherapeuten: de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en de
Deutsche Gesellschaft für Lymphologie. Daarnaast sta ik geregistreerd in het
Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Dat wil zeggen dat ik relevante bijscholingen en
symposia bezoek en cursussen volg om mijn kennis te verdiepen. Zo volgde ik in het
begin van mijn loopbaan in het expertise centrum Nij Smellinghe in Drachten de
cursussen “lymfoedeem in de praktijk” en “specialistisch zwachtelen” .

Bij de behandeling van mensen met lymfoedeem gaat het vaak om mensen die kanker
hebben (gehad). In 2010 volgde ik daarom de opleiding “palliatieve zorg voor paramedici”
om de zorg voor de oncologische patiënt in de palliatieve (en terminale) fase op een goede manier te kunnen voortzetten.

Samen met huid- en oedeemtherapeute Jacolien Plomp en Brigitta Custers organiseerde ik tussen 2009 en 2017 (twee) jaarlijks de Nederlandse Lipoedeemdag. Dit symposium werd georganiseerd voor vrouwen met lipoedeem en hun behandelaars om de aandoening meer bekendheid te geven en nieuwe informatie te delen.

Vanwege mijn fascinatie voor wonden, en de behandeling ervan, volgde ik in 2012- 2013 de post HBO opleiding Woundmanagement aan de Hogeschool van Hasselt. Hierdoor kan ik een steeds completere behandeling aan bieden aan mijn patiënten.

In 2017 volgde ik een opleiding voor fasciatechnieken, een methode die goed in te zetten is in de behandeling van verklevingen bij lymfoedeem na kanker of bij littekens.

Een bijzondere opleiding was de wetenschappelijk onderbouwde Fill en Flush techniek voor de behandeling van lymfoedeem, waardoor nog betere resultaten behaald kunnen worden bij de behandeling van oedeem. In 2018 was de hercertificering voor deze techniek, die ik nu weer tot 2020 mag uitoefenen.

Sinds oktober 2017 ben ik vrijwilliger bij Hospice de Mantelhof in Heerlen. Taken van de vrijwilliger zijn; het team van verpleegkundigen ondersteunen bij het verzorgen van bewoners, het ontvangen van bezoek, een luisterend oor bieden aan wie dat nodig heeft en het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden.
Dit vrijwilligerswerk geeft mij veel inzicht in hoe kort het leven is, hoe veel we moeten proberen te genieten van elke dag. Het geeft mij veel voldoening om er te kunnen zijn voor de mensen in het hospice!

Nog steeds ontdek ik nieuwe behandelmethodes die ik in mij praktijk kan inzetten om mensen beter te helpen. Dat maakt mijn werk extra interessant!

Voor meer informatie kijk op www.huidtherapieheerlen.nl

                                 Oedeem Service

Louis Eijssenweg 3                           Welterlaan 23

6049 CD Herten                                 6417 CG Heerlen

T 0475-320399                                   T 0455715423

info@oedeemservice.nl

Oedeem Service is een onderdeel van Fysiotherapie Birgit Schmitz

Andere dicsiplines binnen Peoplecare Roermond zijn:

Paramedisch

Fysiotherapie Birgit Schmitz

Podotherapie Equinovarus

Logopedie Margo Wijnberg

Huidtherapie Suze van Beusekom

Blessurepoli

Rugcoaching

Sport&Gezondheid

Simply Fit! trainingscentrum

Personal Coaching Roermond

Yogaplace

Feeling Fit! Lifestylcoaching